Konto klienta
 Polski 
 
softwarenetz.de - Anwenderfreundliche Software Download kostenlos
 

Ogólne warunki handlowe


§ 1 Softwarenetz

Softwarenetz zajmuje się rozwojem i sprzedażą różnych produktów oprogramowań dla organizacji pakietu Office - dla przedsiębiorców, pracowników samodzielnych i osób prywatnych.


§ 2 Zastosowanie warunków użytkownika

(1)  Jeśli nie zostało inaczej uzgodnione liczą się tylko poniżej podane ogólne warunki handlowe. Inny regulamin nie jest częścią umowy, nawet jeśli Softwarenetz tego nie zastrzegł.

(2)  Jeśli nie zostało inaczej uzgodnione, ważne są ogólne warunki handlowe podpisane pod www.softwarenetz.pl/regulamin w wersji przeszukującej.


§ 3 Przedmiot zamówienia

(1)  Softwarenetz daje swoim klientom oprogramowania do długotrwałego użytku, w zamian za jednorazową opłatę. Dotyczy to standardowych programów które nie są indywidualnie dopasowane. Softwarenetz daje do użytku zamówiony produkt poprze udzielenie numeru licencji. Numer licencji wysyłany jest e-mailem. Na specjalne życzenie i za opłatą wysyłamy również program na dysku.
(2)  Przed zawarciem umowy w ramach możliwości klient może sprawdzić, czy zamówiony program odpowiada jego życzeniom, wyobrażeniu i potrzebom. W szczególności przekonała go informacja na stronie głównej, że zamówiony program może być używany na ustawionym programie operacyjnym.

(3)  Softwarenetz zawiera wszystkie usługi odpowiadające stanu techniki.


§ 4 Ochrona prywatności

Softwarenetz traktuje ochronę danych osobistych klinta bardzo poważnie. Softwarenetz przestrzega wszystkie istotne przepisy prawne ochrony prywatności. Gromadzenie danych osobowych konieczne jest tylko w stopniu technicznym. Gromadzone dane osobowe nie będą sprzedawane, ani oddawane podmiotom trzecim.


§ 5 Zaopatrzenia

Po otrzymaniu płatności klient otrzymy numer licencji, w przypadku zamówienia dysku, otrzyma dysk.


§ 6 Prawa klienta do oprogramowań.

(1)  Klient nabywa oprogramowanie do długotrwałego użytku osobistego, lub służbowego. Posiadaczem wszelkich praw na oprogramowaniach pozostaje Softwarenetz. Wszystkie urządzenia do przetwarzania danych na których programy w całości, lub tylko częściowo, krótkotrwale, lub długotrwale kopiowane będą muszą znajdować się w posiadaniu klienta. Softwarenetz przyznaje klientom niezbędne uprawnienia do użytkowania. Softwarenetz przyznaje prawo do kopiowania zamówionych programów na trawdy dysk pamięci. Klient może tworzyć także kopie bezpieczeństwa.

(2)  Kupując oprogramowanie w celach komercyjnych, posiadasz uprawnienia do licenja używanej tylko na jednym miejscu pracy. Chcąc korzystać i zainstalować program na kilku miejscach pracy, musisz nabyć potrzebną liczbę numerów licencji.

(3)  Zabronione jest przekazanie, sprzedanie, lub opublikowanie numeru licencji.


§ 7 Wady

Oprogramowania posiadają uzgodnioną jakość, zgodną z wymogami umowy podstawowych zastosowań, oprogramowania tego typu posiadają normy jakości. Nieprawidłowa funkcja oprogramowań wywodząca się z wady sprzętu, warunków środowiska, nieprawidłowej obsługi itp. nie jest wadą oprogramowania. Nieznaczne obniżenie jakości nie bądzie brane pod uwagę. Klient jest świadomy, że oprogramowania nigdy nie są bezbłędne.


§ 8 Tworzenie kopii bezpieczeństwa

Za regularne robienie kopii bezpieczeństwa swoich danych odpowiada klient.


§ 9 Odpowiedzialność/Gwarancja

(1)  Softwarenetz posiada nieograniczoną odpowiedzialność, w przypadku roszczeń o odszkodowanie za umyślne, lub wyniku zaniedbania przedstawicieli prawnych i agentów Softwarenetz.

(2)  Softwarenetz nie odpowiada w przypadku zaniedbania, w przypadku uszczerbku na zdrowiu, ciele i życiu.

(3)  Softwarenetz odpowiada tylko w przypadku naruszenia obowiązków umowy. W tym przypadku odpowiedzialność za zastąpienie przewidywalnych, typowo powstałych szkód jest ograniczone.

(4)  Przestarzałe roszczenia po roku od wydania oprogramowania, chybaże Softwarenetz ukrył powstałe błędy złośliwie, lub przez zaniedbanie.
(5)  Klient nie posiada gwarancji w przypadku samodzielnej zmiany oprogramowań. chyba, że zmiana ta nie była powodem powstałych braków. W związku z tym, przypominamy o wyżej opisanym obowiązku klienta do regularnego robienia kopii bezpieczeństwa. Za szkody spowodowane przez stratę danych spowodowaną brakiem zrobienia kopii zabezpieczenia, Softwarenetz nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

(6)  Odpowiedzialność na podstawie umowy o odpowiedzialności za produkt pozostaje nienaruszona.


§ 10 Prawo obowiązujące

W umowie tej obie strony zgadzają się, na korzystanie tylko i wyłącznie z prawa niemieckiego.


§ 11 Klauzula dotycząca jurysdykcji

Miejscem jurysdykcji wszystkich sporów powstałych na podstawie umowy pomiędzy klientem, który jest kupcem, osobą zajmującą się prawem publicznym, lub specjalnego funduszu, a Softwarenetz jest Frankfurt nad Menem. Softwarenetz zastrzega sobie wszelkie prawo, do oskarżenia klienta mającego zastosowanie ogólnego miejsca jurysdykcji.


§ 12 Zmiany

Zmiany i uzupełnienia wymogów umowy i skuteczności w formie pisemnej ważne są też w formie pisania wymagań. Również przeniesienia na piśmie w szczególności za pośrednictwem faksu, lub e-maila wystarczająca jest do utrzymania formy pisemnej.


§ 13 Klauzula rozdzielności

(1)  w przypadku poszczególnych postanowień regulaminu ogólnego który jest, lub będzie częściowo nieważny, pozostałe przepisy pozostają tym samym nienaruszone.

(2)  Strony zobowiązują się nieważne klauzuly ważnymi zastąpić. To samo stosuje się w przypadku wypełnienia braków w umowie.


   
Pomoc
Wsparcie
Warunki korzystania z serwisu